Как отучить ребенка от ночного кормления?

Кормить своего ребенка грудью это чудесно, но постепенно стоит начинать приучать его кушать в…

Как отучить ребенка грызть ногти

С проблемой изгрызаных под самые пальцы ногтей сталкиваются многие. У некоторых это проходит с…
 

 
Печать

И вона відбулася. Нігіліст не обґрунтовано доводив

Random Images

Твір: Тургенєв. И.С. - Батьки й діти - " "Батьки й діти" Тургенєв"

" "Батьки й діти" Тургенєв"

"Батьки й діти" Тургенєв

Написання роману "Батьки й діти" збіглося з найважливішими реформами 19 століття, а саме скасуванням кріпосного права. Століття знаменувало собою розвиток промисловості й естест - венних наук. Розширився зв'язок з Європою. У Росії стали приймати ідеї пастки - чества. "Батьки" дотримувалися старих поглядів. Молоде покоління приветствова - ло скасування кріпосництва й реформи. Базарів, нігіліст, представляє "нових лю - дей", як головний супротивник йому протипоставлений Павло Петрович Кірсанов. Павло Петрович-Син бойового генерала 1812 року. Закінчив пажеський корпус. Мав пртив - ное гарну особу, юнацьку стрункість. Аристократ, англоман, був сміхотливий, самоуве - рен, сам себе балував. Живучи в селі в брата, зберіг аристократичні привыч - ки. Базарів - онук дячка, син повітового ле - каря. Матеріаліст, нігіліст. Говорить він"ле - нивым, але мужнім голосом", хода "тверда й стрімко смілива". Говорить ясно й просто. Важливими рисами мировоз - зору Базарова є його атеїзм і матеріалізм. Він "володів особливим умінням збуджувати до себе довіра в людях нижчих, хоча він ніколи не потокал їм і обходив - ся з ними недбало". Погляди нігіліста й Кірсанова були зовсім пртивоположны - мі. З першої зустрічі вони відчули один одного ворогами. Павло Петрович, довідавшись, що Євгеній буде гостювати в них, запитав: "Цей волосатий?" А Базарів увечері за - мітив Аркадію:"А чудоковат у тебе дядько". Між ними завжди виникали протиріччя. "У нас ще буде сутичка із цим лікарем, я це передчуваю",-говорить Кірсанов. І вона відбулася. Нігіліст не обґрунтовано доводив необхідність заперечення як способу життя й природно, у силу своєю низкою филосовской культури, натрапляв на логічно вірні висновки листи - ка. Це й було основою ворожості ге - роїв. Молодь прийшла руйнувати й обли - чать, а побудовою займеться хтось дру - + гой."Ви все заперечуєте, або, виражаючись вір - її, ви все руйнуєте. Так адже потрібно й будувати",-говорить Євгенію Кірсанов. "Це вже не наша справа. Спершу потрібно місце рас - чистити",-відповідає Базарів. Або на питання, що ж ви заперечуєте, пішов коротку відповідь:"Всі".Вони сперечаються про поезію, искусст - ве, філософії. Базарів вражає й раздра - жает Кірсанова своїми холоднокровними думками про заперечення особистості, усього ду - ховного. Але все-таки, як би правильно не мислив Павло Петрович, у якімсь ступені його подання застаріли. Тим більше, його супротивник має приимущества:новизна ми - злий, народу він ближче, адже тягнуться ж до нього двірські люди. Безумовно, принципи й ідеали батьків відходять у минуле. Особливо наочно це показано в сцені дуелі Кир - санова і Євгенія."Дуель, писав Тургенєв,- уведена для наочного доказу порожнечі элигантно-дворянського лицарства, виставленого преувеличенно комічним". Але з думками нігіліста теж погодитися не можна. Любов до Одинцової викликала вікон - чательное поразка його поглядів, показу - ла неспроможність ідей. Наприкінці рому - на герой умирає від зараження трупною отрутою. Природа бере своє. Після цей раз - мислень хочу не погодиться із зауваженням И. Рєпіна: "З літератури два герої - як зразки для наслідування - переважали в студентстві. Базарів і Рахматов." По - моєму, не всякий захотів би взяти собі в зразок такої людини, як Базарів. Роман розкриває жорстокий і складний про - цесс ламання колишніх соціальних відносин. Цей процес став у романі, саме - рушительная стихія, що міняє звичний плин життя. Тургенєв так будує роман, що нігіліст і Павло Кірсанов увесь час перебувають у центрі уваги. Сучасники гостро реагували на появу произве - дения. Реакційна печатка обвинуватила писа - теля в запобіганні перед молоддю, демо - кратическая дорікала автора в наклепі на молоде покоління. Однак роман "Батьки й діти" мав бешенный успіх у російських літературних колах.#

Поделись с другими:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить