Как отучить ребенка от ночного кормления?

Кормить своего ребенка грудью это чудесно, но постепенно стоит начинать приучать его кушать в…

Как отучить ребенка грызть ногти

С проблемой изгрызаных под самые пальцы ногтей сталкиваются многие. У некоторых это проходит с…
 

 
Печать

Письменник /ім'я/ - гуманіст, тому що головне в його творчості-людин, його доля, його життя, свя - занная

Random Images

Твір: Толстой. Л.Н. - Війна й мир - " Базарів і Павло Петрович Кірсанов"

" Базарів і Павло Петрович Кірсанов"

Базарів і Павло Петрович Кірсанов

Для того щоб усвідомити конфлікт роману у всій його повноті, варто зрозуміти всі відтінки розбіжностей Євгенія Базарова й Павла Петровича Кірсанова. "Хто є Базарів?"-запитують Кірсанови й чують відповідь Аркадія: "Нігіліст". На думку Павла Петровича, нігілісти попрос - ту нічого не визнають і нічого не вважити - ют. Погляди нігіліста Базарова можна оп - ределить, тільки з'ясувавши його позицію. В - прос, що визнавати, на чому, на яких ос - нованиях будувати свої переконання,-чрезвы - чайно важливий для Павла Петровича. От що являють собою принципи Павла Петро - вича Кірсанова: право на провідне положе - ние в суспільстві аристократи завоювали не походженням, а моральними достоинс - твами й справами("Аристократія дала свобо - ду Англії й підтримує її"),тобто вдача - ственные норми, вироблені аристократа - мі,-опора людської особистості. Без при - нципов можуть жити лише аморальні люди. Прочитавши висловлення Базарова про марність гучних слів, ми бачимо, що "принсипы"Павла Петровича ніяк не соот - носяться з його діяльністю на благо про - щества, а Базарів приймає тільки те, що корисно ("Мені скажуть справу - я погоджуся". "У теперішній час корисніше всього обітри - цание - ми заперечуємо"). Євгеній заперечує й державний лад, що приводить Павла Петровича в замішання (він "поблед - нел").Відношення до народу Павла Петровича й Базарова різне. Павлу Петровичу рели - гиозность народу, життя по заведеним де - дами порядках здаються споконвічними й коштовні - мі рисами народного життя, розчулюють його. + Базарову ж ці якості ненависні:"На - рід думає, що, коли грім гримить, це Ілля-Пророк у колісниці по небу разъез - жает. Що ж? Мені погодитися з ним?" Те саме явище й називається по-різному, і по-різному оцінюється його роль у жиз - ні народу. Павло Петрович:"Він (народ) не може жити без віри". Базарів:"Грубейшее марновірство його душить".Проглядаються раз - ногласия Базарова й Павла Петровича у відношенні до мистецтва, природі. З погляду Базарова,"читати Пушкіна-Загублений - ное час, займатися музикою смішно, нас - лаждатьтся природою-безглуздо".Павло Петро - вич, навпроти, любить природу, музику. Максі - мализм Базарова, що думає, що можна й потрібно у всім опиратися тільки на собст - венний досвід і власні відчуття, при - водить до заперечення мистецтва, оскільки мистецтво саме і являє собою узагальнення й художнє осмислення чужого досвіду. Мистецтво (і література, і живопис, і музика)розм'якшує душу, отвле - кает від справи. Все це "романтизм","чепу - ха". Базарову, для якого головної фігу - рій часу був російський мужик, задавлений - ный убогістю,"грубейшими марновірствами", ка - залось блюзнірським"тлумачити"об пробу - стве,"несвідомій творчості", коли "йдеться про хліб несущном". Отже, у романі Тургенєва "Батьки й діти" зштовхнулися два сильні, яскравих характери. По своїх поглядах, переконанням Павло Пет - рович став перед нами як представи - тель "сковуючої, льодової сили прошед - шего",а Євгеній Базарів-Як частина"разру - шительной, що звільняє сили настою - щего".# ВСТУП. Знання епохи, у яку жив письменник, його биграфии й світогляду допомагає зрозуміти його творчість. Відчути й по досто - инству оцінити літературний твір - значить співвіднести намальовані картини життя із самою реальною дійсністю. Ідейне багатство, эстетические цінності класичного добутку росіянці літера - тури стають надбанням тільки такого че - ловека, що підготував себе до сприйняття змісту у всій його повноті. Основоположник російської критики В. Г.Бєлінський бачив, наприклад, велич Пушкіна в тім, що в його художній творчості"відбилася вся Русь, з усіма її...віршами, вся розмаїтість, вся багатосторонність її національного духу." Та й сам Пушкін уважав однієї з основних рис художника його здатність відгукуватися на всі явища життя. Те ж саме можна ска - зать і об /ім'я письменника/ і про його замечатель - ном добуток /назва добутку/... + ВИСНОВОК. Добуток /назва/ гуманистично."Писа - тель, у яку би епоху він не жив, є членом суспільства, громадянином своєї країни. Письменник, якщо він тільки обдарований творческою силою створювати власні образи, воспи - тайся колись, як людина й громадянин землі своєї, а потім уже приймайся за перо!.." - справедливо писав Гоголь. Художнє про - винищення, у тому числі й /назва/, воздей - ствует одночасно на розум і почуття. Воно ви - зывает радість, захват, хвилювання, почуття гне - ва, протесту, неудовлетворенноти... Сила його в тім, що воно вчить образно мислити, бачити прекрасне й потворне в самому реальному житті. Письменник /ім'я/ - гуманіст, тому що головне в його творчості-людин, його доля, його життя, свя - занная з добром і злом, з моральними, ду - ховными початками. Ми вдячні письменникові : він учить нас потреби творчої діяч - ности, боротися з тим, що заважає жити розум - але й красиво, учить сприйняттю общечеловечес - ких моральних і эстетических цінностей і разом з тим невичерпних національних ду - ховных скарбів.

Поделись с другими:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить