Как отучить ребенка от ночного кормления?

Кормить своего ребенка грудью это чудесно, но постепенно стоит начинать приучать его кушать в…

Как отучить ребенка грызть ногти

С проблемой изгрызаных под самые пальцы ногтей сталкиваются многие. У некоторых это проходит с…
 

 
Печать

Тепер перейдемо до ремарок, важливим при описі

Random Images

Твір: Островський А. Н. - Ліс - " СПОСОБИ ВІДБИТТЯ АВТОРСЬКОГО ПОГЛЯДУ НА МИР У КОМЕДІЇ А. Н. ОСТРОВСЬКОГО "

" СПОСОБИ ВІДБИТТЯ АВТОРСЬКОГО ПОГЛЯДУ НА МИР У КОМЕДІЇ А. Н. ОСТРОВСЬКОГО "

СПОСОБИ ВІДБИТТЯ АВТОРСЬКОГО ПОГЛЯДУ НА МИР У КОМЕДІЇ А. Н. ОСТРОВСЬКОГО.

В, як і у всякому іншому добутку, відбивається ав-торский погляд на мир. Немаловажну роль для подібного обще-ния між автором і читачем грають ремарки, тим більше що п'єси Островського розраховані не тільки на постановку на сцені, але й на просте читання. Спочатку в цих коротких поясненнях ми бачимо лише чисто функціональну роль, але адже більшість із них можуть сказати масу цікавого про характер персонажа, при-знать особливий відтінок навколишньої його обстановки. Багато великих добутків, і п'єса не є виключенням. За словами одного із критиків: . Тепер розглянемо конкретні ремарки в даному добутку й спробуємо зрозуміти їхнє значення й відповідно роль. На початку будь-якої п'єси ми зустрінемо опис діючих осіб. Тут автор відзначає основні риси своїх персонажів, те, що ка-жется йому в них найбільш важливим. У цій комедії список дійству-ющих осіб відкриває Раїса Павлівна Гурмыжская. Островський від-мечает її загальний жалобний вид і мимохіть згадує про робочу шухлядку, що вона носить із собою постійно. Далі йде її родст-венница, Ксенія Данилівна, і вже по ремарках можна догадатися про незавидне положення цієї дівчини в будинку. Наступна потім панів Милонова й Бодаева разюче напоми-нает, незважаючи на всі їхні зовнішні розходження між собою, іншу парочку - Бобчинского й Добчинского. І вже тут у ремарках є натяк на це: вони узагальнені як. Після цього в списку ми зустрічаємо ім'я Восьмибратова. Він - . А треба сказати, що в даному добутку ліс грає досить цікаву роль. Будучи, з одного боку, вместителем, з іншого боку - він символи-зирует все живе в маєток Гурмыжской. Таким чином, від людини, що займається його купівлею-продажем, нічого гарного чекати не доводиться. . Із цієї ремарки ми прак-тически нічого не довідаємося про Петра. І дійсно, подібно Бори-Су в, він виконує тут функцію скоріше обстановки, не-жели діючої особи. І останній цікавий для нас тут персонаж - це Олексій Сергійович Буланов, . Так мало слів, а ми можемо вже багато чого припускати в його характеристиці. Звичайно, значення цих персонажів стане зрозуміло лише потім, по ходу розвитку дії, але й при першому огляді про їх уже дещо можна сказати. Далі йде перша ремарка описового характеру. Подібні пояснення несуть у собі певну символіку, створюють лиричес-кий або ж побутове тло. Описують вони в п'єсі в основному усадь-бу Гурмыжской: будинок, природу. Є також опис перехрестя, на якому зустрічаються дорога, що веде до будинку Гурмыжской, і шлях у місто Калинов. Розглянемо спочатку ремарки, що ставляться безпосередньо до садиби. Спочатку нам дається опис внутрішнього розташування будинку: <...більша залу. прямо двоє дверей. ліворуч від глядачів вікно й двері в сад... багаті меблі, трельяжі, квіти>.У непоганий будиночок. Далі у двох місцях ми зустрічаємо опис саду: И інша частина саду: . Не випадково настільки по-дробовий опис, оскільки це місце нам дуже важливо. Саме тут розкриваються всі таємниці. Наприклад, Щасливців повідомляє Несчастливцеву про взаємини між Гурмыжской і Булановым. Цікаво в цій ремарці й згадування про місяць. Місяць - це символ важкої, нещасної любові. Під місяцем зустрічаються Петро й Аксюша. У місячну ніч відбувається зустріч Счастливцева з Ули-Тої, під час якої останній, прикинувши закоханим, уз-нает таємницю Несчастливцева. І саме головне, при місяці Гурмыж-Ская відкриває свої почуття Буланову. Причому кінець цієї зустрічі досить сумний для Буланова. От яку роль може одна маленька ремарка в долях стількох персонажів. Другим різновидом даного типу пояснення є опи-сание перехрестя. На цьому місці ми вперше зустрічаємо Щасливий-Цева й Несчастливцева, бачимо любовне побачення Аксюши й Петра. От як воно описується в п'єсі: , на лівій: поміщиці г-жи Гурмыжской>. У стовпа низенький пень...> Опис цього перехрестя несе в собі певну символіку. Це як би місце перетинання двох життєвих шляхів, на якому коштує стовп із ука-занием не просто напрямків, а подій, що відповідають йому. Особливо це важливо для Несчастливцева. Відправитися до Гур-Мыжской і жити в цьому, але в розкоші, або ж піти по дорозі в Калинов і жити бідно, але чесно й вільно. Ин-тересно також, що на пень сідає Аксюша, а потім і Нещасливий-Цев, про що говориться в наступних ремарках. Це як би укази-вает на їхню приналежність к. У наступній ремарці йде опис Счастливцева й Несчас-Тливцева. В останньому ми бачимо лише різкі, глибокі риси, у той час як в образі другого актора помітна лише м'якість, соче-тание насмішкуватості й боязкості. По коротких характеристиках зовнішності ми можемо багато чого сказати про характери цих двох персо-нажей. Тепер перейдемо до ремарок, важливим при описі характерів героїв. Тут хотілося б колись привести загальну думку про те, що авторські пояснення, за словами одного із критиків, і в, і в показують людину не в розвитку, а його статичне состо-яние, що робить їх для нас ще більш коштовними. Почнемо зі сцени розмови Карпа й Аксюши. , Аксюша просить Карпа передати його Петру. Причому під час розмови вона. Ця дія говорить про те, що їй соромно за таємні відносини. Вони дуже обтяжують неї. Тут же вона заявляє, що не хоче грошей, виручених за ліс, тобто грошей, отриманих настільки варварським шляхом. У сле- сцені, щодме, через ремарку знову показана сприйнятливість, чутливість і порядність Аксюши. Відповідаючи на розв'язне пове-дение Буланова, вона говорить про своєму возму-щении й образі. І вже ставить його на місце словами: . І знову ж, усвідомлюючи свою провину, . І в розмові з Петром вона жене його ладь після слів коханого про те, що нічого особливого в їхніх побаченнях немає й що любити його - це її жіноча. Наступний характер, розкриттю якого чимало допомагають ре-марки, - характер Буланова. Уже в сцені з Аксюшей його поведе-ние просто огидно. . На гнівний вигук віз-мущения Аксюши відповідає, говорячи, що її поводження дивує його й що він не бачить причин для такої реакції на його дії. А за словами Аксюши про те, що не все купується за гроші, , відповідає: Саме ремарки, передаючи все лицемірство поводження Буланова, допомагають нам зрозуміти ідеологію. Він хоро-ший актор, як практично всі інші жителі й відвідувачі, і це видно з ремарок до його діалогу з Гурмыжской: , запитує про здоров'я. І потім автор, бути може для того щоб підсилити наше негативне відношення до Була-Нову, зненацька вводить перед його реплікою таку ремарку: . І вся солодкуватість його слів зводиться на немає. Він до того бавиться увесь час цієї зустрічі, що дозволяє собі не-чувану зухвалість: . І лише після того як вона йде, він усвідомлює свою й з лементом: У своєму поводженні він доходить до того, що починає сперечатися з Не-Счастливцевым. Будь це трагедія, ці ремарки не тільки раскры-чи б нам характер героя, але й зіграли б досить жалюгідну роль у його долі. Наступною героїнею, характеристика якої повно відбиває-ся в ремарках, є сама Гурмыжская. Особливо цікаві для її характеристики пояснення, що не ставляться прямо до неї, а характеризующие поводження героїв, з якими вона вступає в рази-говори. Наприклад, її діалог з Аксюшей. У всю його продолжитель-ность дівчина відповідає. Сама Гурмыжская під час всієї бесіди говорить, як би знущаючись з Ак-Сюшей. Це можна було б розглядати як прості функціональні ремарки, що характеризують взаємини між лих-ний родичкою і її багатою благодійницею, якби самих героїнь ми сприймали так само. Але хіба не бачимо ми в Гур-Мыжской якусь у цьому обмеженому мирке, її маєток. Вона як якась чаклунка або Баба-Яга, прикриваючись маскою чесноти, творить свої. Наприклад, продає ліс, єдине живе місце, що в її маєтку ще залишилося. Із цього погляду острах Аксюши глянути їй в очі відчувається нами зовсім по-іншому, виникає якесь відчуття марновірного страху. Продовжуючи цю тему, треба сказати й про розмову Гурмыж-Ской з Улитою, її вірною служницею. У той час як остання переказує їй новини, Гурмыжская, намагаючись вивідати, чи не сховала та чого. У такому аспекті ці ремарки можна вже віднести й до характеристик, і до поясне-ниям, що створює певне добутку. На прикладі розмови Гурмыжской з Улитою можна показати й ще один цікавий момент, відбитий у ремарках. Як уже було сказано, Гурмыжская тільки причиняється доброчесної, але адже не вона одна. Всі мешканці її будинку, включаючи Милонова й Бодаева, грають ролі, і ця театральність їхнього поводження передана в ремар-ках. У вищезгаданій бесіді героїні постійно роблять пояснюю-щие жести руками, про що зазначено в ремарках, говорять с. Для того щоб підкреслити ненатуральність всіх цих людей, вво-дится в добуток і Нещасливців. В одній з ремарок навіть говориться про те, що його висловлення взяте із Шиллера. І подоб-ным образом як би ставиться під сумнів правдивість мов всіх там присутніх, тим більше що ніхто з них не догадався про приналежність цих слів п'єсі. Тут же цікава по своєму оттеночному значенню й ремарка, що ставиться до репли-ке Гурмыжской. Після провокаційних слів Несчастливцева вона вимовляє: - і при цьому. Від цього незначного на перший погляд пояснення губиться одно-значность заяви. Вимов вона його без єдиної дії, так ще з пафосом, відразу стало б ясно, що вона істинно або притвор-але, але хоче висміяти в такий спосіб Несчастливцева й Щаслива-Цева. Ця ж ремарка все враження. Чи то вона хоче в такий спосіб здаватися байдужої до слів племінника, чи те не впевнена в правильності своїх слів, а може, і в правильності адресата, до якого вони спрямовані. А може, просто вона на^-стільки губиться або навіть лякається при словах Несчастливцева, що жест цей виходить довільно. Останні ремарки, які мені б хотілося розглянути у своєму творі, - це пояснення до розмови про купівлю-продажу лісу між Гурмыжской і Восьмибра-Товым. Там аж два рази зустрічається ремарка. Навіщо вона уведена тут? Для посилення пафосу, для залучення внима-ния. Але до чого? Звичайна розмова, подумаєш, ліс. І тут знову ж приходить на розум думка про єдиний живий куточок у цьому, від якого поспішає позбутися його господарка, не вміючи зберегти. І знову ж зміст ремарок здобуває більше высо-яке значення. Це вже не чисто функціональні пояснення, а свій^-образний. Можна було б поговорити й про чисто функціональний ремар-ках, але це здається мені нудним і не настільки вуж необхідним, поэ-тому дозволю собі опустити цей момент. І закінчуючи свій твір, мені хотілося б сказати, що мене не перестає дивувати різноманіття, що настільки багато авторів використовують у своїх произведе-ниях і до яких, безсумнівно, ставляться ремарки

Поделись с другими:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить