Как отучить ребенка от ночного кормления?

Кормить своего ребенка грудью это чудесно, но постепенно стоит начинать приучать его кушать в…

Как отучить ребенка грызть ногти

С проблемой изгрызаных под самые пальцы ногтей сталкиваются многие. У некоторых это проходит с…
 

 
Печать

Перед початком першої дії ремарки описують вік

Random Images

Твір: Островський А. Н. - Ліс - " АВТОРСЬКІ РЕМАРКИ В П'ЄСІ А. Н. ОСТРОВСЬКОГО "

" АВТОРСЬКІ РЕМАРКИ В П'ЄСІ А. Н. ОСТРОВСЬКОГО "

АВТОРСЬКІ РЕМАРКИ В П'ЄСІ А. Н. ОСТРОВСЬКОГО

Ремарка - коротке зауваження автора, що пояснює хід дейст-вия в п'єсі. Ремарки можуть мати багато функцій: вони можуть опи-сывать дії героїв, почуття героїв, перед початком сцени або дії ремарки описують зовнішній вигляд і одяг героїв. Це може бути характеристика персонажа або режисерський коммен-тарий до п'єси. У комедії ремарки виконують кілька функцій. Перед початком першої дії ремарки описують вік персонажів і їхній одяг. Через одяг же дається деяким геро-ям загальна характеристика. Наприклад, Милонов одягнений. Ця рожева краватка вже показує, що Ми-лонов весь якийсь дуже гладкий, напомаджений і противний. Він намагається прилеститися до Гурмыжской, він весь рожевий, весь світиться. Дуже небагато в цій ремарці сказане про Аксюше - усе декількома словами: небагато краще горнич-ний>. Це показує, як ставляться до Аксюше в будинку Гурмыж-Ской - небагато краще, ніж до покоївки. Вона тут нікому не потрібна, неї тримає Гурмыжская тільки для того, щоб показати свою напускну чесноту - мол, дивитеся, я яка, бідну сі-роту рятую. Але в дійсності Гурмыжская до Аксюше равно-душна. Вона не ненавидить свою племінницю, видимо, та їй просто байдужна. І це майже все сказано чотирма словами: .Сама більша характеристика в цій ремарці - це опис зовнішності Бодаева. Він одягнений у чорне, застебнуть наглухо, з медаля-мі й орденами й небагато глухуватий. Бодаев - один з резонерів у п'єсі, і, напевно, тому йому виділено стільки місця. Бодаев, на відміну від Милонова, лає Гурмыжскую й дружески ставиться до Несчастливцеву. Йому байдуже, що говорять і думають інші - це не впливає на його переконання. Цю схильність, точніше, чортові характеру показують такі епітети, як і, тобто він глухий стосовно думок оточуючих людей - Гурмыжской, Милонова, Буланова. Він як би отго-рожен від їхнього миру, у нього свої подання про життя, і ніщо не може їх змінити. Про Гурмыжской тут сказано небагато, і зі сказаного може здатися, що Гурмыжская скромна, доброчесна вдова пре-клонного віку. Але, читаючи п'єсу далі, виявляєш, що Гурмыжская тільки відіграє роль доброчесної вдови. Следова-Тельно, цей прийом використаний для того, щоб далі глибше рас-крити характер Гурмыжской. І до кінця п'єси перетворити її в до-рыстолюбивую бабу. Про Восьмибратове й Буланове сказано ще менше того, що ска-заале про Гурмыжской, але проте по ходу прочитання п'єси ре-марка здобуває усе більше глибокий зміст. Протягом усього першої дії ремарки дуже одноманітні. У них головним чином вказуються якісь рухи, перемеще-ния героїв відносно один одного й інтер'єра, тобто це исклю-чительно режисерський коментар. Ці ремарки розраховані на постановку п'єси в театрі - так може здатися на перший погляд. Але в дійсності ці короткі, скупі пояснення до-статочно яскраво відображають життя в. Люди до появи Несчастливцева живуть як роботи, як якісь неживі созда-ния. Вони тільки рухаються й говорять - а почуттів у цьому їх движе-нии й безглуздому говорінні ніяких не ховається. Вони всі якісь мертві. Єдина людина, що у почуває, - це Аксюша. Вона говорить те крізь сльози, те серьез-но. Вона ще не втратила здатність почувати. Вона - живий че-ловек у цьому лісі. У другому явищі другої дії вперше з'являється Генна-Дий Нещасливців - головний герой п'єси. Йому дається самий біль-шая характеристика із всіх персонажів п'єси. Уперше описыва-ются риси особи, і одяг мандрівника описується точніше, ніж одяг Бодаева. Вказується наявність ціпка й уперше показыва-ется духовний і фізичний стан героя: зітхає й кидає похмурі погляди исподлобья>. Геннадій, видимо, стомлений не тільки тілом, але й душею. Він довго думав, чи заходити до тітки, тому що переніс багато позбавлень. Коротенько дається характеристика життя, усього тільки одна фраза - . Він стомлений цим життям, кото-раю залишила на ньому глибокий відбиток. Йому вже за 35 - він уже не може пережити якийсь щиросердечний переворот і воскреснути; вік Христа за. Життя його вся неспокійна - йому призначено, воно актор, а в акторів, особливо бродячих, життя завжди беспокой-ная. Причому тут потрібно відзначити таку річ: ніде в ремарках не сказано, що Нещасливців трагічний актор. Це з'ясовується тільки з реплік самого Несчастливцева й Аркадія, і це дивно. Видимо, Островський уважав потрібним основну інформацію сооб-щать не в ремарках, а через репліки героїв. Це один з найцікавіших висновків, які можна зробити, читаючи Островського. Характерний такий момент: саме з появою Нещасливці-Ва в мові героїв з'являються якісь почуття. Уже не тільки Аксюша говорить крізь сльози, але й Буланов говорить за участю, що зненацька, а Гурмыжская з переляком, що цілком закономірно. оживають із приходом Аркадія: люди вже не тільки моно-тонно пересуваються, але й починають щось почувати. Це отра-жается на ремарках: їх стає більше, і це вже не тільки сухі слова, , , але й, , і т.д. Ближче до кінця п'єси ремарок стає ще більше, а кінець п'єси складається напо-ловину з ремарок, тобто Геннадій у міру свого перебування в будить Буланова й Гурмыжскую, перетворює їх у людей, що почувають, - і йде, тому що він залишився непоня-тым. Таким чином, ясно, що в ремарки грають дуже важ-ную роль: вони не тільки радять режисерові, як і куди який актор повинен піти, але й розкривають характери діючих осіб. Ремарок у п'єсі не дуже багато, але це вагомі, точні слова, що дуже влучно характеризують той або інший персонаж, і навіть їхня відсутність уже дає характеристику головним героям. Без ремарок не було б п'єси як цілісного літературного твору, по-тому що вони, поряд з репліками героїв, розкривають характери й рухають сюжет

Поделись с другими:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить