Как отучить ребенка от ночного кормления?

Кормить своего ребенка грудью это чудесно, но постепенно стоит начинать приучать его кушать в…

Как отучить ребенка грызть ногти

С проблемой изгрызаных под самые пальцы ногтей сталкиваются многие. У некоторых это проходит с…
 

 
Печать

“Батьки й діти” виявилися в центрі літі-ратурной і суспільної

Random Images

Твір: Тургенєв. И.С. - Батьки й діти - "ВПЛИВ ТУРГЕНЄВА НА СУЧАСНИКІВ І ЙОГО МІСЦЕ В РОСІЙСЬКІЙ КЛАСИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ."

"ВПЛИВ ТУРГЕНЄВА НА СУЧАСНИКІВ І ЙОГО МІСЦЕ В РОСІЙСЬКІЙ КЛАСИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ."

ВПЛИВ ТУРГЕНЄВА НА СУЧАСНИКІВ І ЙОГО МІСЦЕ В РОСІЙСЬКІЙ КЛАСИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Тургенєв був характерним представником класичної русявий-ской літератури, що завжди ставила перед собою соціальні завдання, грала важливу суспільну роль. Він по праву пишався своїми “Записками мисливця”, які сприяли освобожде-нию кріпаків. Його психологічний^-психологічні-соціально-психологічні романи впливали на російську суспільну думку, тому що письменник, за словами Добролюбова, “швидко вгадував нові по-требности, нові ідеї <...> і у своїх добутках обертав вни-мание на питання, що стояло на черзі й уже що смутно починала хвилювати суспільство”. Коли починаючі літератори зверталися до Тургенєва за радами, він ніколи не відкривав їм профессиональ-ные “секрети” своєї майстерності, а серйозно говорив: “Ви повинні себе робити, людини із себе робити”.

Творчості Тургенєва властиві глибокий психологізм, изя-щество й музикальність мови й стилю, його жіночі образи очаро-вательны й підкуповують своєю чарівністю. Його ліризм, віра в лич-ность, людський розум обумовлені тим, що він був особливо тісно пов'язаний зі спадщиною російського й західного романтизму й сло-жився як письменник в епоху пізнього романтизму 40-х років. У той час переважав особливий тип “ідеаліста”, блискуче утвореного й талановитого, активність якого в умовах неможливості практичної й суспільної діяльності обмежувалася палкі-мі мовами й жагучою полемікою в розповсюджені тоді круж-ках. У своїх ранніх добутках “Гамлет Щигровского повіту” і “Щоденник зайвої людини” Тургенєв дала блискучу сатиру на

це покоління й на всю епоху 40-х років, однак недоліком цих повістей було те, що вони носили характер памфлету, у них ще не було художньої оцінки епохи. Цей недолік Тургенєв пре-здолав пізніше, у романах “Рудин” і “Батьки й діти”, у яких він не тільки показав розвиток історичних епох і зміну типу русявий-ского суспільного діяча, але й засвідчив перед чита-телем свої безсумнівні художні дарування

Роман “Батьки й діти” читали у всіх шарах суспільства - від рево-люционно настроєної молоді до урядової верхівки й крайніх реакціонерів. “Батьки й діти” виявилися в центрі літі-ратурной і громадського життя 80-х років XIX століття. Ожесто-Ченные суперечки навколо роману велися не тільки в критику. У романі Чернишевського “Що робити?” і романі Достоєвського “Біси” багато схованої і явної полеміки з Тургенєвим. Чернишевський ніяк не міг погодитися з Тургенєвим в оцінці “нового челове-ка”, трагічну суперечливість якого так переконливо поки-зал Тургенєв. Парадокс Базарова в тім, що революційність його поглядів і спрага перетворення миру уживаются з позитивіст-ским світоглядом буржуазного вченого-просвітителя. Знаючи про негативне відношення до роману Тургенєва революційної мо-лодежи (вік цієї молоді був від 20 до 25 років), Чернишов-Ский оспівав “дітей”, всупереч гаслу Тургенєва “Ні батьки, ні діти”. Достоєвський намалював злу карикатуру на Тургенєва, кото-рый в “Бісах” фігурує під прізвищем Кармазинів і підлещується перед радикально настроєною революційною молоддю. Степан Трохимович говорить про роман: “У нього Базарів - це якась фіктивна особа, що не існує зовсім”. Сам факт, що роман ви-кликав такі суперечливі оцінки, говорить про те, що Тургенєв, у добутку якого зовсім відсутні елементи социаль-ний сатири й памфлету, зумів усіх зачепити за живе, користуючись лише методом “художнього відтворення”. Суть цього ме-тода Тургенєв виразив так: “Художнє відтворення - якщо воно вдалося - злее самої злої сатири”.

Тип соціально-психологічного роману, створений Тургене-Вым, вплинув на розвиток суспільної й літера-турной життя. Його “художні відтворення” були на^-стільки точними, що їм не тільки вірили, але навіть наслідували. Письменник по праву говорив про своєму Базарове: “Образ вийшов до того певний, що негайно вступив у життя й пішло дійство-вать”. Журналіст Олексій Суворин так відгукнувся про вплив Турге-Нева на сучасне суспільство: “Він створював образи чоловіків і дружин-щин, які залишалися зразками. <...> Він придумував покрій, він придумував душу, і по цих зразках багато росіян одева-лисій”. Однак тут перед нами явна недооцінка, тому що неможливо наслідувати тому, що надумано й штучно. Образам Тургенєва наслідували в силу їхньої внутрішньої переконливості. Саме тому романи Тургенєва продовжують цікавити не тільки исследовате-лий літератури минулого, але й залишаються на книжковій полиці совре-менных росіян читачів.
Поделись с другими:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить