Как отучить ребенка от ночного кормления?

Кормить своего ребенка грудью это чудесно, но постепенно стоит начинать приучать его кушать в…

Как отучить ребенка грызть ногти

С проблемой изгрызаных под самые пальцы ногтей сталкиваются многие. У некоторых это проходит с…
 

 
Печать

Здається, що він заново осягає таємниці мирозданья. , - підводить

Random Images

Твір: Толстой. Л.Н. - Війна й мир - " ІДЕЙНО-КОМПОЗИЦІЙНЕ ЗНАЧЕННЯ ДІАЛОГІВ КНЯЗЯ АНДРІЯ Й ПЬЕРА"

" ІДЕЙНО-КОМПОЗИЦІЙНЕ ЗНАЧЕННЯ ДІАЛОГІВ КНЯЗЯ АНДРІЯ Й ПЬЕРА"

ІДЕЙНО-КОМПОЗИЦІЙНЕ ЗНАЧЕННЯ ДІАЛОГІВ КНЯЗЯ АНДРІЯ ипьера.

Роман Толстого містить значну фило-софскую частина, що виражається різними способами. Фило-Софія добутку. Автор не обмежується от-ступлениями. Він вкладає свої ідеї у вуста головних героїв, але намагається розкрити не тільки свій погляд на мир, але й інші віз-можные погляди. Герої книги відстоюють різні позиції, причому всі вони (позиції) зображені досить неупереджено. Ос-Новной філософський конфлікт виникає між двома головними героями - князем Андрієм і Пьером. Виразити цей конфлікт не-можливо, використовуючи лише їхню внутрішню мову. Необхідно дей-ствительное зіткнення, і в книгу вводиться діалог - розмова декількох осіб. Але в романі Толстого, як і в романі Достоевско-Го, діалог - це не просто акт речево-го спілкування, це спроба злити різні погляди або зрозуміти, нако-нец, яка точка зору вірніше. Із самого початку проводиться парал-лель князь Андрій - Пьер. У них різні погляди на життя, раз-ная доля, але вони дуже близькі один з одним. Виникає ассоциа-ция, що ґрунтується на іменах апостолів братів Петра й Анд-Рея. Петро приніс християнство в Європу, а Андрій - на Русь (також пророкував підставу Києва й т.д.).Зіткнення Петра (Пьера для більшої переконай-тельности) і Андрія й розкриває автор. Товстої через образи цих героїв пропонує різні шляхи до однієї мети - щастю, причому й щастя вони розуміють по-різному. Діалоги князя Андрія й Пьера з'єднують непоєднувані, каза-лось би, полюса: Схід - Захід; будинок - політика, суспільство; з-зерцание - активність - ці поняття взаимопроникают друг у друга, взаємодіють, народжуючи ідеал. Діалоги князя Андрія й Пьера проходять через всі произведе-ние, але поза ними вони майже не взаємодіють. Діалоги, з одного боку, створюють, можливо, найбільш важливу вісь добутку, а з іншого боку, підбивають підсумок прожитого відрізка життя й начи-нают новий, повніше виражають їхній світогляд. Уперше ми зустрічаємо князя Андрія й Пьера разом у салоні Ганни Павлівни Шерер. Вони перекидаються декількома фраза-мі, але ми бачимо близькі, дружні відносини по м'якій посмішці князя, по розмові в цілому. Справжній діалог починається позд-її, коли, покинувши салон, друзі можуть звільнитися від не обходи-мых умовностей, розкрити свою душу. Але діалог не будується. Іде розмова про побутові проблеми, справи, кар'єр Пьера й одруженню. . Але говорити про війну починають уже тут. Поки що це романтичні, наполеонівські мріяння князя Анд-Рея, з радістю расстающегося із дружиною. Із цього діалогу ми бачимо князя Андрія до початку шукань і Пьера, що зрозумів, що треба щось робити, але що - не розуміючого. Князь Андрій їде на війну, але ніхто не думає про те, що на війні вбивають, - малень-кая княгиня переживає тільки тому, що їй прийдется пожити в селі; Пьер, говорячи про вічний світ, намагається вирішити цікаве завдання. Перший діалог не відокремлює князя Андрія й Пьера від усього миру, роблячи їх святими, але розділяє їх між собою. Для Анд-Рея - це останній діалог світської частини життя. Між першим і другим діалогом проходить не так багато време-ні, але розмова в Богучарове відкриває нам зовсім нових геро-ев. Андрій бачив вічне небо Аустерлица, бачив безглуздість, жорстокість убивства, він спустошений, всієї його ідеї, мрії звалилися разом. У Пьера, навпроти, духовний підйом. Він захоплюється масонст-вом, йому здається, що він осяг істину, і не розуміє, як можна в цьому прекрасному, повному схованого змісту світі бути нещасним. Між настільки різними, настільки разошедшимися людьми не може зав'язатися відверта розмова. Спершу діалог носить світський від-тенок, але саме в цей час Пьер намагається зрозуміти омертвілу душу князя Андрія. Починається діалог про вбивство - чи можна вбивати взагалі. Князь Андрій допускає поділ на й, на ті, кого можна вбивати й кого не можна. Пьер переляканий цими страш-ными словами, що нагадують нам теорію Раскольникова о. Князь Андрій спростовує слова. Князь Андрій говорить, що ми не можемо знати, що є зло для інших, тобто жити треба, прагнучи на щастя, кото-рої в розумінні князя складається у відсутності каяттів совісті й хвороб. Діалог про зло й щастя - один з найважливіша мораль-але-етичних моментів добутку. У розмові з Пьером князь Андрій категорично затверджує, що ніколи більше не буде служити в російської армії. Таким чином, розмова в Богучарове гра-ет значну композиційну роль і служить для подальшого розвитку сюжету, але найбільш важливий внутрішній, філософський зміст цього діалогу. У будь-якому діалозі можна краще зрозуміти себе, свої думки, і тут князеві Андрію необхідно виговоритися, він повинен вилити важкі свої думки, щоб розібратися в собі, а для Пьера це перевірка твердості його масонських ідей. Пьер розпікає. Він, нарешті, вирішує розповісти про масонство. Він передчував, що князь Андрій одним словом, одним аргу-ментом. По дорозі в Лисі гори начина-ется новий діалог, точніше, монолог Пьера про масонство, про майбутнє життя й про добро й зло у світі й на землі. Монолог Пьера значний як частина його філософського розвитку і як частини філософії самого Толстого, але Андрій майже не слуша-ет. До філософських одкровень треба доходити самому, і ніхто сло-вами не зможе передати суть навчання, одкровення. Але слова Пьера про Бога, про істину вже до кінця монологу розтоплюють серце князя Андрія. Він вслухується в зміст слів Пьера, вникає, але бачить далі, глибше масонської філософії. Слова Пьера відкривають йому свій новий шлях. Знову князь Андрій дивиться на небо й бачить те високе й вічне небо, у яке він дивився на Аустерлице, і знову на нього снисходит одкровення. Уже в другий раз у житті. Здається, що він заново осягає таємниці мирозданья. , - підбиває підсумок розмови на переправі сам Толстой. Наступна, малозначна зустріч відбувається на балі в Петер-Бурге, першому для Наташи. Там немає більших діалогів - тільки до-роткие фрази: Пьер просить князя Андрія запросити на танець На-ташу. Остання фізична зустріч князя Андрія з Пьером происхо-дит напередодні Бородінського бою. Андрій боїться залишитися на-едине з Пьером - він почуває, що йому не призначене жити. Почуттю-Ет це й Пьер. Знову розмова йде про вбивство - про війну. Про фило-софію війни й про філософію перемоги. Офіцери розуміють, що за-втра вони переможуть за всяку ціну. Пьер зі страхом дивиться на чужого, озлобленого князя Андрія, що пропонує не брати полонених. Але в Бородіно саме князь Андрій не робить жодного пострілу й персоніфікує святе військо, а Пьер духовно допомагає на батареї Раєвського. Знову ми бачимо протиріччя між князем Андрієм і Пьером. Князь Андрій призиває до непротивлення злу насильством, він призиває звернутися в себе, у родину, а Пьер всіма силами пы-тается принести користь своєї армії. Він думає, що може зробити добро для Росії, займаючись політикою й т.п. Князь Андрій наді-ется домогтися гармонії через внутрішній мир. Якщо він буде счас-тлив, якщо буде щасливі його родина і якщо кожний думає про лич-ном благо, то мир, нарешті, досягне гармонії. Пьер, незважаючи на свою фізичну неактивність, займається державними справами й т. п" Але ми так і не одержуємо відповіді, який шлях щирий. Після смерті князя Андрія діалог його з Пьером не заканчива-ется. Пьер згадує князя Андрія й спілкується з ним духовно. Князь Андрій не пішов повністю із цього миру. Це почуває і його син Николенька, що внутрішньо часто звертається до батька п, імовірно, продовжить його духовний пошук. Отже, ідейно-композиційне значення діалогів князя Андрія п Пьера полягає в тому, що вони служать основною композиційною віссю добутку, діалоги допомагають героям краще зрозуміти себе, вони ділять їхнє життя на періоди пошуків життєвих мировоззре-ний, відбивають різні філософські плини. Зіткнення ге-роїв дають можливість Толстому пояснювати й свої філософські погляди

Поделись с другими:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить